Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Jaką strategię nawozową obrać w tym sezonie, biorąc pod uwagę przebieg pogody i plonowanie w poprzednim?

Miniony sezon był udany, jeśli chodzi o wielkość zbiorów. Większość rolników zebrała wystarczającą ilość sianokiszonki czy kiszonki, gorzej było ze zbiorem siana czy zielonki z zalanych pól. Natomiast w skali kraju zbiory były zadowalające.

Planując nawożenie w tym sezonie należy wziąć pod uwagę wysokie plony w zeszłym roku, przy znacznej ilości opadów. Trawy do intensywnego plonowania wykorzystały bardzo dużą ilość składników pokarmowych z gleby, które zostały wywiezione wraz z zielonką z pola. W związku z tym trzeba się liczyć z koniecznością zwiększenia wielkości nawożenia i szczególnego zadbania o wniesienie tych makroelementów, które łatwo wymywają się z podłoża.
 

Do strategii nawożenia, oprócz posypowego, warto włączyć nawożenie dolistne, które zdecydowanie przyspiesza odrost runi oraz stanowi idealne źródło mikroelementów. Najlepiej je zastosować wiosną, podczas intensywnego wzrostu traw oraz na około 7–14 dni po każdym pokosie/wypasie. Stosowane po zbiorze pokosu idealnie wpasowuje się w „lukę nawozową”, uzupełniając działanie nawozów posypowych, ponieważ działa bardzo szybko po aplikacji. Nawozy posypowe natomiast muszą się rozpuścić i wpłukać w obręb systemu korzeniowego, żeby zacząć działać.
 

Do nawożenia NPK warto wybrać nawozy typu nitrofoska, takie jak YaraMila NPK 21-6-12 (S, B), zawierający zbilansowany zestaw makroelementów z dodatkiem boru, o niespotykanej w innych nawozach rozpuszczalności. Nadaje się do stosowania zarówno wczesną wiosną, jak i pod każdy odrost. Dzięki kompleksowemu składowi będzie znakomitym źródłem nie tylko azotu, ale również pozostałych składników, które zostały wywiezione wraz z zeszłorocznymi plonami.
 

Tab.1 Dawki azotu na trwałe użytki zielone i mieszanki motylkowo-trawiaste (kg N/ha)
 

Rodzaj użytku i plon (t/ha s.m.)

Dawka pod odrost

Dawka całkowita

Użytkowanie kośne: trawy (<20% motylkowatych)

siano: plony duże > 10

55–85

225

siano, plony średnie 7,3–8

55

170

siano, plony małe ok. 4

45 – 55

110

Użytkowanie pastwiskowe

pastwisko intensywne

55

110

pastwisko ekstensywne

55

55

Mieszanki motylkowato-trawiaste (> 30% motylkowatych)

siano

45

45

pastwisko

0

0

 

Źródło: Jokera i in. 2004 (za Grzebisz W., Goliński P., Potarzycki J. 2014. Nawożenie użytków zielonych. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa, str.307)
 

Opady a nawożenie

W niektórych rejonach Polski ilości opadów osiągnęły wielkości, których nie notowano już od dawna. Pozytywnie wpłynęły one na plonowanie traw, pod warunkiem, że pola nie zostały zalane i udało się zebrać wyprodukowaną zielonkę. Taki przebieg pogody sprzyjał również wymywaniu składników pokarmowych w głąb profilu glebowego. Najłatwiej wymywane są: azot (szczególnie w formie azotanowej), siarka, magnez, potas. Planując nawożenie wiosenne użytków zielonych warto wziąć to pod uwagę i wybrać nawóz nie tylko azotowy, ale także zawierający pozostałe makroelementy, jak np. YaraMila NPK 21-6-12 (S, B), najlepiej w połączeniu z Elplonem Profit (27% MgO, 42% SO3). Wpłynie to nie tylko na zwiększenie plonowania, ale również pomoże uzupełnić deficyty składników w glebie oraz podniesie jakość uzyskanej paszy.
 

W kolejnym poradniku dotyczącym użytków zielonych pomożemy zaplanować poszczególne zabiegi dotyczące zakładania użytku wraz z doborem odpowiedniej mieszanki.

(am)


zdjęcie: MichaelStillwel/flickr.com